CV

  • Kenneth Kristensen Berth, født 3. februar 1977, søn af smed og maskinarbejder Erling Kristensen og syerske Ruth Kristensen. Gift med Carina Kristensen Berth, der arbejder som visitator i Greve Kommune. Sammen har vi børnene Marguerite, Lilje og Baldrian.
  • Medlem af Folketinget siden 18. juni 2015, midlertidigt medlem af Folketinget fra 22. oktober-7. november 2014 og fra 22. februar-6. marts 2011.
  • Cand.mag. i historie og samfundsfag fra Aarhus og Københavns Universiteter, 2002
  • Studentereksamen fra Odense Katedralskole 1996
  • Folkeskole, Paarup Skole 1984-1993.
  • Tidligere arbejdet som specialkonsulent, politisk-økonomisk medarbejder og politisk assistent hos Dansk Folkeparti. Derudover bl.a. som kontorassistent, telefonsælger og palletør.
  • Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom 1999-2007, Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse 1999-2013, Kritisk medlem af Rådet for Menneskerettigheder 2005-2015, medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse siden 2010, medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden 2010-15, Næstformand for Hovedstadens Letbane 2014-15.
  • Forfatter til flere bøger: En dansk fremtid – Historien om Dansk Folkepartis Ungdom 1995-2005, Skolen i løgnen – løgnen i skolen, hvordan skolebøger hetzer og indoktrinerer, Fremskridtspartiet under Glistrup – Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet 1972-1984, medforfatter til bogen Manifest.