MINE LOKALE MÆRKESAGER

Mange hovedstadskommuner er præget af utryghed hos borgerne. Københavns Politi skal have tilført flere ressourcer, så politiet kan være mere synligt til stede og gribe ind, når kriminaliteten foregår

Mange borgere er udsat for og genereret af støj i hverdagen. Der skal gøres mere for at bekæmpe støjen og støjbekæmpelse skal indtænkes i planlægning af nye boliger og veje.

København og de øvrige kommuner omkring hovedstaden har både historisk og aktuelt løftet en helt særlig stor del af opgaven med at huse flygtninge og indvandrere. Derfor bør kommunerne undtages fra at tage imod flere flygtninge.

Metroen skal udbygges til f.eks. Valby, Bispebjerg og Brønshøj.

Øjebæen Bispeengbuen skal fjernes.

København skal have en havnetunnel, så byen ikke sander til i trafik.

Flere billige boliger i København. Det skal gøres billigere at etablere almennyttige boliger og danske statsborgere skal have fortrinsret til boligerne.

Udflyt arbejdspladser inden for kommunegrænsen. Pendlingsmønstrene i København er ekstremt uhensigtsmæssige. For mange arbejdspladser ligger centralt i indre by. Staten kan gå forrest ved at flytte arbejdspladser til f.eks. Husum, Brønshøj, Valby og Amager eller til omegnskommunerne. Dermed fastholdes medarbejderne, men pendlingsmønstrene ændres.

København er en smuk by, men alt for mange steder i hovedstaden er der graffiti-hærværk. Lad hærværksmændene selv rydde op og betale for deres griseri.